C - Başarılı tedarikçi yönetiminin içerikleri

Başarılı bir tedarikçi yönetmeliğiyle, elverişli prosesler tedarikçide güvence altına alınır. Bu sırada lojistik ve kalite prosesi bütün organizasyon içinde tedarikçi yönetmeliğine entegre edilir. İyileştirilmiş tedarikçi yönetimini hedefli biçimde ulaşılması, spesifik olarak tecrübe, metot, işlem akışı, organizasyon ve kompetanslarla sağlanması gereklidir. Stratejik bir tedarikçi yönetimi, tedarikçinin uzun vadeli hedefleriyle ilgilenir. Bunlar arasında satın alma stratejileri, üretim derinliği, masraf yapısı veya Make or Buy (Yap ya da al) kararları dahil olunur.

Tedarikçi Auditleri, tedarikçi gelişimindeki ağırlık verilen hususları tanımlayıp ve iyileştirerek belgelendirmeye yardım eder. Buralardan gelecekte yaşanacak olan ağırlık verilmesi gereken faaliyetler çıkartılabilecek ve değişiklikler kontrol edilebilecek, gerek görülmesi durumunda da değerlendirilecektir.