Supply Chain Management (Tedarikçi Zinciri Yönetimi)

Tedarikçi zinciri yönetimi işlevlerindeki karakteristik problemli durumların çıkartılması örneğin:

 • Üyeler arasında işbirliği ve rekabetçiliği tedarik zinciri içinde (tek merkezden kontrol edilmeyen tedarik zinciri, dikey entegre edilmiş rekabetçilik yerine, rekabetçi olabilir – ve neden?)   
 • Faaliyet proseslerin ve tasarruf hakların dağılımı ile gider ya da finansman yükleri veya riskleri ve değer artışlı parçaları tedarikçi zinciri içinde paylaştırılması
 • Tedarikçi zinciri içindeki proses strüktürünü konfigüre (şekillendirme) etme
 • Alternatif koordinasyon şekillerinden yararlanma ve genişletme örneğin merkezi planlamayla, amaca uygun biçimde tasarlayıp teşvik sistemleriyle ve uyarlanan hedeflerle, performans yönetimi ve performans ölçüm sistemleriyle, sistem genişliğinde bilgilendirme şeffaflığı ya da işletme üzerinden organize edilmiş öğrenimlerin uygun davranış şekilleriyle otonom hareket eden birimler oluşturmak.
 • Hata kaynakların ve arıza potansiyellerin tedarikçi unsurlarındaki halkalardan (Kalite yönetimi) kesit yerlerinden itibaren düşürülmesi; tedarikçi zincirinin sağlamlığını arızalara karşı saptanması
 • Tedarikçi zinciri içinde eşitsiz dağıtılan bilgi ve saptırılmış bilgi yayılımının dezavantajlarını gidermek, (bilgilendirme asimetrisi); örneğin kamçı efektiyle ifade edilenleri belirginleştirmek
 • Mevcudiyet yönetimine dayanan bütünlüğü, çok kademeli depolama hiyerarşisiyle ele alınması (Echelon Inventory Planning)
 • Tedarikçi zinciri içindeki kompleks ve seçenek çokluğunu gidermek (özellikle erteleme ve ayrılma noktası)

SCM sisteminin yerleştirilip uygulanması sırasında bütün avantajlı durumlar ön plana alınır

 • Maliyetler ve geçiş süreleri azaltılır (Kamçı efekti)
 • Toplam gider felsefesi bütün tedarikçi zinciri için: Win-Win (Kazan-Kazan) durumları oluşturulur
 • Malzeme, finansman ve bilgi akışlarının şeffaflığı yükseltilir
 • Proseslerin düzenli şekilde kontrol edilmesi kolaylaştırılır
 • Benchmarking Best Practices (en iyi uygulama kıyaslaması) tanımları iyileştirilir