Shopfloor Yönetimi uygulamasıyla verim artışı

Shopfloor Management (İşletme Yönetimi) prosesler, düzenlemeler, davranış biçimleri, metotlar ve sistemlerin güvencesi ile verimli ürünler için berrak bir yapı sağlar. Shopfloor Management (İşletme Yönetimi) GEMBA (değer üretiminin yapıldığı yer), yapılan yere odaklanır. Tam orada, değer üretiminin yapıldığı yerde şirketin menfaati hakkında karar verilir.

Burada söz konusu olan üretimin özel bir şekilde yönetilip, idare edilmesidir. Metotlar Japonya’da geliştirilmiş ve de pek çok batılı sanayide başarılı şekilde uygulanmıştır.  Shopfloor Management, Lean Production ya da Lean Management elementlerinden belirgin şekilde etkilenmiştir.

Başarılı bir dönüşüm için önemli hususlar nedir

Shopfloor Management (İşletme Yönetimi) sisteminde üretim, bütün işletme faaliyetlerinin odak noktası halinde getirilir. Çalışanların bütün gücü ve enerjisi, üretime yönelik çalışan bölümler, (geliştirme, lojistik, onarım, personel, BIM), üretimin verimli, esnek ve hatasız çalışması için odaklanır. Yönetici kadrosunun da düzenli olarak uygulama yerine gelmelerine özen gösterilir. Başarılı şekilde değişimin sağlanması için, karizmatik ve girişken yöneticilerin olması çok önemlidir. Ortaya çıkan problemler “Yazı masasında” değil, Shopfloor ‘da konuşulur ve çözülür.

Shopfloor Management (İşletme Yönetimi) dönüştürebilmek için, aşağıda yer alan hedeflere ulaşılması gerekir

Uygulama Yerinde Yönetmek Sapmaları erkenden tanımlamak Problemleri çözmek Problemlerden kaçınmak
Birçok tanımlama sayısı her gün ölçülür ve “uygulama yerinde” görselleştirilir Her bir prosesin faaliyeti denetlenir; kayba neden olan unsurlar kısa döngüleri içinde belgelendirilir PDCA-listeleri oluşturulur ve denetlenir Kalite riskleri Poka-Yoke tedbirleri ile güvence altına alınır
Erkenden yapılan görüşmeler “uygulama yerinde” gerçekleştirilir Hiçbir hatalı parça üretildiği yerden ayrılmaz Eğitilmiş çalışma ekipleri, problem çözümlerini teşvik eder Üretim Pro-aktif yeni ürün ve prosesler tanımlanmasında çalışır
Yönetim kültürünün bir parçası, “standartların “onaylamasından” geçer Şirket içi iletişim düzenlenir Problem çözümlerine dayanan ilerlemeler, uygulama merkezinde görselleştirilir Proje kapanışları, işbirliği içinde “lesson-learned-ders alınmıştır” olgusu ile kapatılır
“Daily diary- günlük” içinde kesin zaman çizelgeleriyle tanımlanan “uygulama yeri” çalışmaları bloke edilir Proses auditleri (denetimleri) işletme kültürünün bir parçasıdır Problemler “kökünden” çözülür