B - Lean Manufacturing

Lean Manufacturing’in anlamı, bir şirket/ üretim felsefesi anlıma gelir, kökeni Japonya’dır. Esas taşıdığı anlam, fuzuli iş akışlarının en ince detayına kadar yok edilmesi dayanır.

LBC- uygulamaları hassaslaştırmalarında esas altı Lean –Manufacturing prensiplerine dayanır.

Just in time (JIT) Malzeme akışı (az depolama) ve Pull-Prensibi ile bilgilendirilmesi
Müşteri odaklı Sorgulamalı üretim miktarlarının tesviye edilmesi ve düzleştirmesi
Esneklik Basit üretim proseslerini standart akışlarla ve asgari donatma faaliyetleriyle gerçekleştirmek
Verimlilik Yüksek verimliliği, makine ve tesisin kullanılabilirliğini ve güvenirliğini oluşturmak
Çalışanlar Uygulama yapan çalışanların eğitilmesi ve müdahil edilmesi, Üst yönetimce desteklenmesi
Tedarikçi ortaklığı Kalifiye tedarikçilerle uzun vadeli bağların kurulması