KAİZEN – Düzenli iyileştirmeye giden yol

Japon ekonomisi, ikinci dünya savaşının sonundan itibaren KAIZEN prensibini uygulamaktadır.

KAİZEN olgusu aslında bir felsefedir, düzenli iyileştirmeyi tüm alanlar için hedefler. Burada yapılan iyileştirmeler, büyük aksiyonlarla hedeflenmez, tam tersine düzenli yapılan küçük adımlarla yapılır. İyileştirmeleri KAIZEN ile yapabilmek için, çalışanlar işletmenin tüm alanlarına entegre edilir ve yönetim tasarımının dönüştürülmesinde herkesin aktif biçimde katkıda bulunması etki etmesi istenilir. 

“KAZİEN” tanımı Japon dilinde (KAİ = değiş, ZEN = iyi olan- iyi olmakla değiş) gelir ve Toyota oryantasyonlu bir yönetim tasarımıdır/konseptsidir