Hassaslaştırılması – her şeyi akışına getirilmesi

Montaj hatlarında hassaslaştırmada kullanılan elementler, örneğin U-hücreleri, çalışanlar üzerindeki yükün alınmasına izin verir. Hassaslaştırılan malzeme beslemesi sayesinde, proses içindeki boşa harcanan zamanlar yok edilir, defaten yapılan faaliyetler ve de taşıma ihtiyacı düşürülür.

Konsept Olguları

  • İstiflemeden üretmek
  • Faaliyet gerektirmeyen malzeme işlemesi
  • Low Cost otomatikleştirme (örneğin ağır yükler)
  • Mükemmel fasıla içindeki rota trafiği
  • “Her parçanın yeri vardır”
  • Standartlara bağlanan işlem akışları vs.