A - Fabrika için yönetim sistemi

Almanya’nın yönetim problemi var diye pek çok kez yönetimdeki olan personel müdürlerinden duymaktayız. Bu ifadenin altını dolduran karşılaşılan seminer ve koçluk teklifleridir.

Fabrikalarımızdaki olağan yönetim günlüğü umutsuz görünmektedir.

 • Gerici faaliyetler (yangın söndürücüler) yönetim kapasitesini boşa harcarlar.
 • Veriler standart değildir veya üretimi yönetmek için elverişli de değildir
 • Standartlardaki sapmalar çoğu kez algılanmaz veya zaman darlığından dolayı öylesine kabul edilir.
 • Problemler yüzeysel olarak çözülür veya sadece semptomları giderilir
 • Personelin gelişmesi üretim ihtiyaçlarına göre dengelenmemiş

 

Shopfloor-Management fabrika esaslı yönetim sistemleri için TOYOTA yönetim sistemine dayanır, verimli yönetim metotlarını sunar ve katı hedeflerle yönetim gücünün gelişmesini koçluk ve düzenli proses hassaslaştırmalarla çalışır. B u olguya aşağıdaki unsurlar dahil edilir:

 • Kısa döngülü verim denetimi üretim adasında sağlar
 • Performans ve kayıp nedenlerini görselleştirir
 • Üretim akışlarını ve bunların onaylanmasını standartlaştırır
 • Fabrika içinde üretim toplantıları organize eder
 • Destek sağlayan bölümlerin rolünü açık şekilde tanımlar
 • Problem çözümlerine yapısal yaklaşır vs.

 

Lean Manufaturing ‘de de olduğu gibi, burada da komplikeli yaptırımlar uygulanmaz, daha basit metotlar, sağlıklı insan mantığına dayanan temeller kullanılır. Ancak bu durumun kesin şekilde uygulanması, bir o kadar da zordur; çünkü Shopfloor- Management olgusu, şirket kültürünün değişimini tetikler.

Orta ölçekli şirketlerde bu faaliyet, şirket müdürüne ve üretim amirine dayanır. Sonunda kendileri Shopfloor Management uygulamasının önemini anlarlar ve işletmesindeki güçlü / zayıf noktaları daha berrak görebilirler.

Örnek:

Uygulama Yerinde Yönetmek Sapmaları erkenden tanımlamak Problemleri çözmek Problemlerden kaçınmak
Birçok tanımlama sayısı her gün ölçülür ve “uygulama yerinde” görselleştirilir Her bir prosesin faaliyeti denetlenir; kayba neden olan unsurlar kısa döngüleri içinde belgelendirilir PDCA-listeleri oluşturulur ve denetlenir Kalite riskleri Poka-Yoke tedbirleri ile güvence altına alınır
Erkenden yapılan görüşmeler “uygulama yerinde” gerçekleştirilir Hiçbir hatalı parça üretildiği yerden ayrılmaz Eğitilmiş çalışma ekipleri, problem çözümlerini teşvik eder Üretim Pro-aktif yeni ürün ve prosesler tanımlanmasında çalışır
Yönetim kültürünün bir parçası, “standartların “onaylamasından” geçer Şirket içi iletişim düzenlenir Problem çözümlerine dayanan ilerlemeler, uygulama merkezinde görselleştirilir Proje kapanışları, işbirliği içinde “lesson-learned-ders alınmıştır” olgusu ile kapatılır
“Daily diary- günlük” içinde kesin zaman çizelgeleriyle tanımlanan “uygulama yeri” çalışmaları bloke edilir Proses auditleri (denetimleri) işletme kültürünün bir parçasıdır Problemler “kökünden” çözülür