Değer akışı haritası

Değer akışı haritasıyla tüm proses içindeki zayıf yerler tanımlanır ve müdahale alanları tespit edilir:

1.  GERÇEK değer akışı alımı

 • Üretim prosesi ve değer akış kademelerin görselleştirilip her bir atölye ve üretim alanı bazlı genel bakışın sağlanması
 • Bütün müşteri/tedarikçi kesiştiği yerlerin gösterilmesi (dâhili ve harici)

2.  Zayıf Yerlerin Analiz edilmesi

 • Bottlenecks (dar boğazların) tanımlaması
 • Kalite problemlerinin tespit edilmesi
 • Mevcutların/Ara Puffer(tampon) değer akışı kademesine göre saptanması
 • Üretim ve lojistik proseslerinde verimsiz oluşumların tanımlanması

3.  Uygulama Çerçevesi

 • Kısa ve orta süreli uygulama alanların tespit edilmesi değer akşının hassaslaştırılması
 • Uygulama alanlarına öncelik tanınması
 • Tasarruf potansiyellerin tahmin edilmesi

4.  Değer akışı tasarımı

 • İdeal değer akışının tespit edilmesi
 • NOMİNAL-değer akışının çıkartılması
 • Uygulama tarihi belirterek tedbir alma planlarının tanımlanması