LBC Consulting® Faaliyetleri

Danışmanlık Konularımız

 • Karışık ekip – konsepti tabanlı kapsamlı proje çalışması
 • Duruma özel Workshop’lar ve seminerler proje çalışmalarında noktasal destek sağlamak
 • Şirket yönetimi, proje müdürü ve proje ekibi veya ihtiyaç doğrultusunda bireysel koçluk hizmeti, duruma özel desteklemeyle koçluk hizmetleri
 • Proje yönetimi ve proje destekleme fonksiyonları devralarak proje yönetimi

 

Faaliyetlerimiz

 • Proses analizlerinin oluşturulması
 • Proses iyileştirmesi üzerine çalışmalar yapmak ve refakat etmek (KVP)
 • Cash-Flow-Yönetimi
 • Business-Process-Reengineering projelerinin planlanması ve uygulanması
 • Değişim proseslerindeyken yönetime koçluk hizmetinin verilmesi
 • Shopfloor yönetimini / Uygulama, karar almak
 • Maliyet/yarar ve ekonomiklik araştırmasının tasarlanması
 • Bünye içinde çalışanların şirket proses hassaslaştırması konusuyla ilgili eğitim/kalifikasyon vermek
 • Proses dokümanlarının oluşturulması
 • Organizasyon teşhisi
 • Strateji danışmanlığı